Velkommen til 
Østfold Geologiforening 
 

                                               Herrebøkasa
Opdateret 2022 01 19

PDF Innkalling – januar 2022

Medlemsmøte (NB: smittevern blir ivaretatt)
Hvis du har symptomer, blir du selvfølgelig hjemme.

Tirsdag 25.1.2022 kl. 19:00 på Skjeberg folkehøyskole
Are Vidar Boye Hansen: Månens geologi

Wikipedia Krateret Tycho. Foto: NASA – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35373098

Vi får høre om likheter og forskjeller mellom mineraler og bergarter på Jorda og Månen, og hvilke geologiske prosesser og landformer som er spesielle for Månen. Han vil også komme inn på hvor astronauter kan komme til å lande i løpet av dette tiåret.

Wikipedia Roveren Yutu 2 på Månens bakside. Foto: CSNA/Siyu Zhang/Kevin M. Gill        Chang E-4, Yutu-2, CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106500269

Are Vidar Boye Hansen var med i barne- og ungdomsgruppa som Halden Geologiforening hadde på Båstadlund skole på slutten av 80-tallet. Han har hovedfag i astronomi og jobber nå som lektor på Akademiet Oslo. Han er også redaksjonsmedarbeider i bladet Astronomi, og fagansvarlig for stjernebilder i Store norske leksikon.

Tirsdag 1. mars kl. 19:00: Årsmøte. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet.

Øvrige møtedatoer foreløpig: 22. mars og 26. april.

Turen til Källargruvan håper vi å kunne gjennomføre denne våren. Vi vil besøke flere forekomster, og overnatter på et hyggelig sted. Detaljert program kommer senere.

 

Vi mottar gjerne tips til turer og aktiviteter!
 Vennlig hilsen for styret,

 

 

 

Turer i Norge er mulig, så hvis noen har forslag og ønsker, er det bare å komme med dem. Det er ikke sikkert det er lurt å kjøre mange i samme bil, men vi kan ha det hyggelig på tur likevel.

 

Forsøk med onsdag som møtedag: Styret vurderer å bytte fra tirsdag til onsdag fra høsten av. Møtedagens plassering i måneden blir den samme. Synspunkter for og mot mottas av Aud på telefon, SMS eller e-post til 977 28 287 – audthan@gmail.com.

 

Kontingent:

Gi beskjed på tlf. 922 90 842 hvis du trenger skyss til arrangementene, eller beskrivelse av veien! Samkjøring fra Halden til Skjeberg Folkehøyskole kl. 18:30 fra P-plassen vis-à-vis Rema, Busterud.

Vipps: Foreningen har fått eget Vipps-nummer: 514673.
Så nå er det mulig å betale for kaffe, lodder og annet uten kontanter for dere som bruker Vipps.

Grasrotandelen: Vi er nå godkjent av Norsk Tipping for Grasrotandelen, og vi oppfordrer de som spiller til å gi grasrotandelen av sin innsats til oss. Det koster ikke deg noe, og foreningen får 7 eller 14 % av innsatsen, alt etter hva man spiller på.

Vervekort kan fås av klubben

Vennlig hilsen for styret,

Jan Strebel
Vestagløtt 5
1719 Greåker

Tlf. 922 90 842

NAGS-kort: Kortene er gratis, og gir noen fordeler her og der, bl.a. har det pleid å være gratis inngang på Mossemessa. 

               Alle medlemsmøter avholdes på Skjeberg folkehøyskole
og med start kl 19.00.