Velkommen til 
Østfold Geologiforening 
 

                                               Herrebøkasa
Opdateret 2020 02 06
Medlemsmøter
Østfold Geologiforening Årsmøte
PDF Innkalling – februar 2020
Tirsdag 25.2.2020 kl. 19:00 på Kongeveien skole, Halden – NB!

Dagsorden i hht. vedtektene:

 1. Valg av dirigent og referent
 2. Beretning om foreningens virksomhet i 2019
 3. Regnskap for 2019
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Vedtektsendringer (ingen)
 6. Valg
 7. Innkomne forslag (ingen)
  Det vil bli informasjon om overnattingstur til Sverige 2.-3. mai, bl.a. til Källargruvan.
 8. Servering: Det blir servert 3 snitter, kake og kaffe/te på foreningens regning.
  Av hensyn til bestilling av maten må vi ha bindende påmelding til Aud Hansen på tlf. 977 28 287 innen tirsdag 18.2.
 9. Gi beskjed på tlf. 922 90 842 hvis du trenger skyss, eller beskrivelse av veien!
 10. Vi oppfordrer alle medlemmer til å møte fram og bidra med synspunkter på årsmøtet, som er foreningens øverste bestemmende organ. Valgkomiteen har forespurte kandidater til alle verv. Det er ikke lagt opp til jakt på kandidater til tillitsverv i møtet, men selvfølgelig åpent for forslag fra salen.
 11. Eventuelt

Vårens program (foreløpig):

Møtedatoer utover våren blir 24. mars, 21. april og 19. eller 26. mai.

Vi tar gjerne imot tips til turer og aktiviteter!

Vennlig hilsen for styret,

 

 

Tirsdag 25. februar kl. 19:00: Årsmøte.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet.

Turen til Källargruvan blir 2.-3. mai. Vi vil besøke flere forekomster, og overnatter på et hyggelig sted. Detaljert program kommer senere.

Øvrige møtedatoer: 24. mars, 21. april, 19. eller 26. mai.

 

 

Vi tar gjerne imot tips til turer og aktiviteter!

 

Vennlig hilsen for styret, Jan

 

Gi beskjed på tlf. 922 90 842 hvis du trenger skyss til arrangementene, eller beskrivelse av veien! Samkjøring fra Halden til Skjeberg Folkehøyskole kl. 18:30 fra P-plassen vis-à-vis Rema, Busterud.

 

Vipps: Foreningen har fått eget Vipps-nummer: 514673.
Så nå er det mulig å betale for kaffe, lodder og annet uten kontanter for dere som bruker Vipps.

Grasrotandelen: Vi er nå godkjent av Norsk Tipping for Grasrotandelen, og vi oppfordrer de som spiller til å gi grasrotandelen av sin innsats til oss. Det koster ikke deg noe, og foreningen får 7 eller 14 % av innsatsen, alt etter hva man spiller på.

Vervekort kan fås av klubben

Vennlig hilsen for styret,

Jan Strebel
Vestagløtt 5
1719 Greåker

Tlf. 922 90 842

NAGS-kort: Kortene er gratis, og gir noen fordeler her og der, bl.a. har det pleid å være gratis inngang på Mossemessa. 

               Alle medlemsmøter avholdes på Skjeberg folkehøyskole
og med start kl 19.00.
Antal besökare


Forside

Kommentera