Årsberetning

Østfold Geologiforening

Årsberetning 2019

Medlemstall i foreningen:

Pr. 31.12.2019 hadde foreningen 39 medlemmer.

Styret har bestått av:

Thor Sørlie Leder
Jan Strebel Nestleder
Aud Hansen Sekretær
Ingar Antonsen Kasserer
Kjell Hasle Styremedlem
Edvard Framvik Styremedlem

Det er holdt 11 møter og andre sammenkomster. Det er holdt 3 styremøter og 3 arbeidsmøter.

Møter:

Januar 22.1. Reidar Müller: Skogens historie

24.1. Stein- og osteaften hos Thor Sørlie

Februar 19.2. Årsmøte
Mars 19.3. Henrik Friis: Mineralsamling på Grønland
April 23.4. Bjørgunn og Jan Strebel: Bali
Mai 28.5. Besøk i Steinhuset, og sommeravslutning på Peppes Pizza, Gamlebyen Fredrikstad
Juni
August 23.8. Start etter ferien med grilling hos Jan-Olav i Svindal
September 17.9. Thor Sørlie: Thulitten i Snillfjord
Oktober 29.10. Atle Michalsen: Mineralene ved Minge blygruve
November 26.11. Thor Sørlie: Sao Miguel, Azorene
Desember 10.12. Julemøte på restaurant China Plaza, Sarpsborg

Antall fremmøtte har variert, med et snitt på ca. 15-20.

Turer:

Det har i 2019 vært ett tilbud om tur, se nedenfor. Styret ser turer som en naturlig del av foreningens aktiviteter, og vil forsøke å tilby interessante turer.

Pinsetur 8.-11.6. til Mors i Danmark, 9 deltagere. Besøk på Fossil- og Molermuseet, Ejerslev Molergrav, Skranderup, Lodbjerg fyr og museum, Thy strand, Mogenstrup og Grønning ved Lyby strand, og Hanklit. Vi lette etter fisker mm. i moleret og rav, kråkeboller og krabbeboller på strendene. Funnene var ikke så mange, men det var en opplevelsesrik og hyggelig tur. En stor takk til våre guider Ragna og Alex Brødsgaard og Knut Erik og Benedikte Andersen, som med sine store kunnskaper og generøse gjestfrihet la det til rette, og delte ut av sine tidligere funn slik at vi ikke kom tomhendte hjem. De gjorde turen vår til en flott opplevelse som vi vil leve lenge på!

Geologiens dag – Friluftslivets uke:

Foreningen satset også i år på deltagelse i Friluftslivets uke som Sarpsborg kommune arrangerer. Det ble samtidig en tidlig markering av Geologiens Dag. Vi var representert på åpningsdagen for Friluftslivets uke søndag 1. september ved Tunevannet i Sarpsborg sammen med speiderne og diverse idretts­organisasjoner. Vi hadde som vanlig stor suksess med vasking av pyritt og smykkesteiner med vaskepanner, samt salgsstand med mineraler, fossiler og utgaver av magasinet” Stein”. Vi delte ut buff’er og tromlede smykkestein vi hadde fått fra Norsk Geologisk Forening samt hefter om steinsamling, skrevet for barn. Vi kom i kontakt med mye folk, voksne og barn, og fikk et pent økonomisk utbytte. I forkant av møtet hadde vi et arbeidsmøte hvor noen medlemmer tok fram salgsmateriale og gjorde klar poser med sand, pyritt og smykkesteiner.

Økonomi:

Økonomien i foreningen er bra, men vi må være oppmerksomme på økte utgifter til husleie på folkehøyskolen og innkjøp av mat, og foredrag. Regnskapet viser et pent overskudd på kr 5027. Styret tar imot forslag til inntekts­kilder med takk. Kontingenten har vært 300 kroner. Foreningen har i år fått inn kr 1758 fra Grasrotandelen, takket være ti spillere. Vi oppfordrer flere som spiller til å la Grasrotandelen gå til foreningen.

Medieeksponering:

Hjemmesiden er oppe og går, adressen er http://www.ostfold-geologiforening.com. Stor takk til Kenneth!

Det er opprettet to Facebook-grupper, en lukket gruppe for medlemmene og en åpen gruppe som alle som ønsker det kan være med i. Edvard styrer dette, og legger jevnlig ut informasjon, både om ting som skal skje, og bilder fra arrangementene. Stor takk til Edvard! Han ønsker at flere deltar aktivt, for det har vært få bidrag fra de andre medlemmene.

Opplevelsesrommet på Hjortsberg

Dette blir lite brukt av foreningen, men skolen brukte det om våren, slik det hele tiden har vært tenkt. I sommer ble lageret av utstillingsskap, mineraler, litteratur, slipeutstyr mm. som tilhørte Sarpsborg Geologiforening flyttet fra låven i Skjeberg til opplevelsesrommet på Hjortsberg. Vi har fått vasket skapene. Neste jobb blir å montere dem, og deretter rydde mineraler mm. ut av kasser og inn i skapene. Rommet er foreløpig stengt inntil vi kommer i orden. Dette må prioriteres framover.

Nags:

NAGS landsmøte i Solbergelva, Nedre Eiker 27. april 2019. Thor Sørlie og Jan Strebel representerte foreningen. Det er utstedt 23 NAGS-kort. Kortene er gratis for alle våre medlemmer. Thor er redaktør for bladet STEIN. Thor ble valgt inn som midlertidig styremedlem på Landsmøtet, og rykket opp til nestleder i oktober.

Foreningens drift:

Det har vært en svært positiv og løsningsorientert stemning i styret, og givende å arbeide med å drive foreningen.

Foreningen har også i 2019 holdt de fleste møtene på Skjeberg Folkehøyskole. Det fungerer svært godt, lokalene er godt egnet til formålet. Vi får levert kaker og kaffe til en rimelig pris. Det er ikke lenger gratis, vi betaler nå kr 300 pr. møte for lokalene, og kr 45 pr. kuvert for bevertningen. Det ansees som overkommelig og helt greit. Elevene er invitert til møtene, men få benytter seg av tilbudet.

Loddsalg på medlemsmøtene, kontingentpenger og Friluftlivets uke er de viktigste inntektene. Grasrotandelen begynner også å bli en god inntektskilde. Aktivitetsnivået i foreningen begrenser seg i hovedsak til medlemsmøter med foredrag. Disse har vært brukbart besøkt idet i gjennomsnitt ca. 12-18 er til stede hver gang. Styret har valgt å holde god kvalitet på foredragene gjennom faglig sterke foredragsholdere.

Vi har fått to nye medlemmer i 2019, og flere har vist interesse. Rekrutteringen er altså ikke stor. Dette skyldes trolig flere forhold. Ett av dem er at foreningen er lite kjent. Vi er for lite synlige. Styret ser etter andre måter å markere foreningen på, og tar gjerne imot forslag til dette. Medlemstallet er det samme som forrige år, fordi man har strøket to som ikke betalte kontingenten.

Halden – Sarpsborg, 18.2.2020                            For styret, Thor Sørlie – Aud Hansen – Ingar Antonsen – Kjell Hasle – Edvard Framvik – Jan Strebel