Årsberetning

Østfold Geologiforening

Årsberetning 2020

Medlemstall i foreningen:

Pr. 31.12.2020 hadde foreningen 36 medlemmer.

Styret har bestått av:

Thor Sørlie Leder
Jan Strebel Nestleder
Aud Hansen Sekretær
Ingar Antonsen Kasserer
Kjell Hasle Styremedlem
Edvard Framvik Styremedlem
Jan-Olav Bergsletten Styremedlem

Det er holdt 3 møter og andre sammenkomster. Det er holdt 1 styremøte og 4 arbeidsmøter.

Korona-året 2020

2020 var året da koronaviruset Covid-19 endret måten vi mennesker kunne omgås på. Den 12. mars ble Norge stengt ned, og det har fra den dagen ikke vært forsvarlig å holde foreningsmøter. Resten av denne årsberetningen må leses i lys av dette. Situasjonen vil fortsette godt inn i 2021 også, hvor lenge vil tiden vise. Tilgang på vaksiner og tempoet på å få vaksinert befolkningen vil spille inn.

Møter:

Januar 21.1. Hans Arne Nakrem: Marokko

24.1. Stein- og osteaften hos Thor Sørlie

Februar 25.2. Årsmøte

Antall fremmøtte har variert, med et snitt på ca. 15-20.

Turer:

Det har i 2020 vært snakket om, og planlagt turer, men ingen er gjennomført. Styret ser turer som en naturlig del av foreningens aktiviteter, og vil forsøke å tilby interessante turer.

Kenneth og Anders har lagt opp en fin tur til bl.a. Källargruvan nord for Arvika. Den ble utsatt flere ganger, og til slutt gitt opp for denne gang. Men når verden blir mer normal igjen, kommer vi tilbake til denne turen.

Geologiens dag – Friluftslivets uke:

Foreningen satset også denne gangen på deltagelse i Friluftslivets uke som Sarpsborg kommune arrangerer. Planen var samtidig en tidlig markering av Geologiens Dag. Både kommunen og vi håpet i det lengste at den skulle kunne gjennomføres, men til slutt var det ikke annen råd enn å avlyse den.

Økonomi:

Økonomien i foreningen er bra, men vi må være oppmerksomme på økte utgifter til husleie på folkehøyskolen og innkjøp av mat, og foredrag. Regnskapet viser et lite underskudd på kr 69,-. Styret tar imot forslag til inntekts­kilder med takk. Kontingenten har vært 300 kroner. Foreningen har i år fått inn kr 4088 fra Grasrotandelen, takket være 11 spillere. Vi oppfordrer flere som spiller til å la Grasrotandelen gå til foreningen.

Medieeksponering:

Hjemmesiden er oppe og går, adressen er http://www.ostfold-geologiforening.com. Stor takk til Kenneth!

Vi har to Facebook-grupper, en lukket gruppe for medlemmene og en åpen gruppe som alle som ønsker det kan være med i. Edvard styrer dette, og legger jevnlig ut informasjon, både om ting som skal skje, og bilder fra arrangementene. Stor takk til Edvard! Han ønsker at flere deltar aktivt, for det har vært få bidrag fra de andre medlemmene.

Opplevelsesrommet på Hjortsberg

Sommeren 2019 ble lageret av utstillingsskap, mineraler, litteratur, slipeutstyr mm. som tilhørte Sarpsborg Geologiforening flyttet fra låven i Skjeberg til opplevelsesrommet på Hjortsberg. Skapene ble også vasket på høsten, men der stoppet det opp. På nyåret 2020 tok vi fatt igjen, og fikk tilpasset og montert dem. Deretter pakket vi mineraler mm. ut av kasser og har begynt å sette dem inn i skapene. Rommet er foreløpig stengt inntil vi kommer i orden. Dette må prioriteres framover.

Nags:

NAGS’ landsmøte skulle vært arrangert på vårparten, men ble som så mye annet avlyst, eller rettere sagt utsatt. Da det ikke var forsvarlig å arrangere det på høsten heller, ble alternativet å ta en høring på saken i stedet. Sakene ble sendt til foreningene, og de som tok bryet med å svare, blant dem ØG, var med å bestemme. Thor er nestleder i Landsstyret, og redaktør for bladet STEIN.

Foreningens drift:

Det har vært en svært positiv og løsningsorientert stemning i styret, og givende å arbeide med å drive foreningen, det lille som har vært pga. situasjonen vi er i.

Foreningen har i 2020 holdt ett møte på Skjeberg Folkehøyskole og årsmøtet på Kongeveien skole .

Loddsalg på medlemsmøtene, kontingentpenger og Friluftlivets uke er normalt de viktigste inntektene. Grasrotandelen begynner også å bli en god inntektskilde. Aktivitetsnivået i foreningen begrenser seg vanligvis i hovedsak til medlemsmøter med foredrag. Disse har pleid å være brukbart besøkt idet i gjennomsnitt ca. 12-18 er til stede hver gang. Styret har valgt å holde god kvalitet på foredragene gjennom faglig sterke foredragsholdere.

Vi har ikke fått noen nye medlemmer i 2020. Pandemien må nok ta mye av skylden for det. Styret hadde håpet at den åpne Facebook-gruppen, som for tiden teller 117 medlemmer, også skulle føre til flere medlemmer i foreningen, men det har ikke slått til. Vi må se litt på mulige strategier i den forbindelse. Medlemstallet har gått litt ned, fordi man har strøket noen som ikke betalte kontingenten.

Halden – Sarpsborg, februar 2021                    For styret, Thor Sørlie – Aud Hansen – Ingar Antonsen – Kjell Hasle – Edvard Framvik – Jan Strebel

Medieeksponering:

Hjemmesiden er oppe og går, adressen er http://www.ostfold-geologiforening.com. Stor takk til Kenneth!

Det er opprettet to Facebook-grupper, en lukket gruppe for medlemmene og en åpen gruppe som alle som ønsker det kan være med i. Edvard styrer dette, og legger jevnlig ut informasjon, både om ting som skal skje, og bilder fra arrangementene. Stor takk til Edvard! Han ønsker at flere deltar aktivt, for det har vært få bidrag fra de andre medlemmene.

Opplevelsesrommet på Hjortsberg

Dette blir lite brukt av foreningen, men skolen brukte det om våren, slik det hele tiden har vært tenkt. I sommer ble lageret av utstillingsskap, mineraler, litteratur, slipeutstyr mm. som tilhørte Sarpsborg Geologiforening flyttet fra låven i Skjeberg til opplevelsesrommet på Hjortsberg. Vi har fått vasket skapene. Neste jobb blir å montere dem, og deretter rydde mineraler mm. ut av kasser og inn i skapene. Rommet er foreløpig stengt inntil vi kommer i orden. Dette må prioriteres framover.

Nags:

NAGS landsmøte i Solbergelva, Nedre Eiker 27. april 2019. Thor Sørlie og Jan Strebel representerte foreningen. Det er utstedt 23 NAGS-kort. Kortene er gratis for alle våre medlemmer. Thor er redaktør for bladet STEIN. Thor ble valgt inn som midlertidig styremedlem på Landsmøtet, og rykket opp til nestleder i oktober.

Foreningens drift:

Det har vært en svært positiv og løsningsorientert stemning i styret, og givende å arbeide med å drive foreningen.

Foreningen har også i 2019 holdt de fleste møtene på Skjeberg Folkehøyskole. Det fungerer svært godt, lokalene er godt egnet til formålet. Vi får levert kaker og kaffe til en rimelig pris. Det er ikke lenger gratis, vi betaler nå kr 300 pr. møte for lokalene, og kr 45 pr. kuvert for bevertningen. Det ansees som overkommelig og helt greit. Elevene er invitert til møtene, men få benytter seg av tilbudet.

Loddsalg på medlemsmøtene, kontingentpenger og Friluftlivets uke er de viktigste inntektene. Grasrotandelen begynner også å bli en god inntektskilde. Aktivitetsnivået i foreningen begrenser seg i hovedsak til medlemsmøter med foredrag. Disse har vært brukbart besøkt idet i gjennomsnitt ca. 12-18 er til stede hver gang. Styret har valgt å holde god kvalitet på foredragene gjennom faglig sterke foredragsholdere.

Vi har fått to nye medlemmer i 2019, og flere har vist interesse. Rekrutteringen er altså ikke stor. Dette skyldes trolig flere forhold. Ett av dem er at foreningen er lite kjent. Vi er for lite synlige. Styret ser etter andre måter å markere foreningen på, og tar gjerne imot forslag til dette. Medlemstallet er det samme som forrige år, fordi man har strøket to som ikke betalte kontingenten.

Halden – Sarpsborg, 18.2.2020                            For styret, Thor Sørlie – Aud Hansen – Ingar Antonsen – Kjell Hasle – Edvard Framvik – Jan Strebel