Velkommen til 
Østfold Geologiforening 
 

Herrebøkasa
Opdateret 2018 01 29
Medlemsmøter

PDF   Innkalling – februar 2018     PDF  Årsberetning 2017
Årsmøte

Tirsdag 20.2.2018 kl. 19:00 på Folkvang skole, Halden – NB!

Dagsorden i hht. vedtektene:

1. Valg av dirigent og referent

2. Beretning om foreningens virksomhet i 2017

3. Regnskap for 2017

4. Fastsettelse av kontingent

5. Vedtektsendringer (ingen)

6. Valg

7. Innkomne forslag: To forslag fra Thor, se baksiden

Eventuelt

Vi oppfordrer alle medlemmer til å møte fram og bidra med synspunkter på årsmøtet, som er foreningens øverste bestemmende organ. Valgkomiteen har forespurte kandidater til alle verv. Det er ikke lagt opp til jakt på kandidater til tillitsverv i møtet, men selvfølgelig åpent for forslag fra salen.

Servering: Det blir servert 3 snitter, kake og kaffe/te på foreningens regning. Av hensyn til bestilling av maten må vi ha bindende påmelding til Aud Hansen på tlf. 69 17 55 47 eller 977 28 287 innen tirsdag 13.2.

Gi beskjed på tlf. 922 90 842 hvis du trenger skyss, eller beskrivelse av veien!

Vårens program (foreløpig):

Møtedatoer utover våren blir 20. mars, 17. april og 22. eller 29. mai.

Vi tar gjerne i mot tips til turer og aktiviteter!

Vennlig hilsen for styret,

Vennlig hilsen for styret,

Jan Strebel
Vestagløtt 5
1719 Greåker

Tlf. 922 90 842

NAGS-kort: Kortene er gratis, og gir noen fordeler her og der, bl.a. har det pleid å være gratis inngang på Mossemessa. Vi tar opp bestilling på nye kort, og fotograferer på møtet 21.3. De som har kort fra før, og vil bytte ut ”ungdomsbildet” kan også få tatt nytt foto. De som ikke kan komme på møtet, men ønsker kort eller å bytte ut bildet, kan kontakte undertegnede. Kortene vil deretter bli bestilt og deles ut så snart vi får dem fra NAGS.

               Alle medlemsmøter avholdes på Skjeberg folkehøyskole
og med start kl 19.00.
Antal besökare