Velkommen til 
Østfold Geologiforening 
 

Herrebøkasa
Opdateret 2019 02 04
Medlemsmøter

PDF Innkalling – februar 2019
PDF Årsberetning 2018

Årsmøte

Tirsdag 19.2.2019 kl. 19:00 på Kongeveien skole,
Halden – NB! 

Dagsorden i hht. vedtektene:

 1. Valg av dirigent og referent
 2. Beretning om foreningens virksomhet i 2018
 3. Regnskap for 2018
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Vedtektsendringer (ingen)
 6. Valg
 7. Innkomne forslag (ingen)
  Vi oppfordrer alle medlemmer til å møte fram og bidra med synspunkter på årsmøtet, som er foreningens øverste bestemmende organ.
  Valgkomiteen har forespurte kandidater til alle verv. Det er ikke lagt opp til jakt på kandidater til tillitsverv i møtet, men selvfølgelig åpent for forslag fra salen.

  Gi beskjed på tlf. 922 90 842 hvis du trenger skyss, eller beskrivelse av veien!

 8. Servering: Det blir servert 3 snitter, kake og kaffe/te på foreningens regning.
  Av hensyn til bestilling av maten må vi ha bindende påmelding til Aud Hansen på tlf. 977 28 287 innen tirsdag 12.2.
 9. Eventuelt

Vårens program (foreløpig):

Møtedatoer utover våren blir 19. mars, 23. april og 21. eller 28. mai.

 

Øvrige møtedatoer: 19. mars, 23. april, 21. eller 28. mai.

 

Gi beskjed på tlf. 922 90 842 hvis du trenger skyss til arrangementene, eller beskrivelse av veien! Samkjøring fra Halden til Skjeberg Folkehøyskole kl. 18:30 fra P-plassen vis-à-vis Rema, Busterud.

 

Vi tar gjerne i mot tips til turer og aktiviteter!

 

Vennlig hilsen for styret, Jan

 

Vipps: Foreningen har fått eget Vipps-nummer: 514673. Så nå er det mulig å betale for kaffe, lodder og annet uten kontanter for dere som bruker Vipps.

Grasrotandelen: Vi er nå godkjent av Norsk Tipping for Grasrotandelen, og vi oppfordrer de som spiller til å gi grasrotandelen av sin innsats til oss. Det koster ikke deg noe, og foreningen får 7 eller 14 % av innsatsen, alt etter hva man spiller på.

Vervekort kan fås av klubben
Vi tar gjerne i mot tips til turer og aktiviteter!

Vennlig hilsen for styret,

Jan Strebel
Vestagløtt 5
1719 Greåker

Tlf. 922 90 842

NAGS-kort: Kortene er gratis, og gir noen fordeler her og der, bl.a. har det pleid å være gratis inngang på Mossemessa. 

               Alle medlemsmøter avholdes på Skjeberg folkehøyskole
og med start kl 19.00.
Antal besökare