Turer 2013

Foto  Marit, Per, Thor

Tvedalen

Hei hei.

Takk til Thor som ordnet – la sammen rundt turen… Godt jobba!

Så en tak til Kenneth som sa Jag vil bjuda på… Du byr av deg selv og virker som ”svigermors” dröm – tak for det du stellte i stand.
Er man instillt på : ut på tur aldrig ser så går det meste. Fredagen gik uten problem. Trotts lite regn och blåst grillade vi ute och allt smakade gott. Lördag var det på den igen, noe lite surt og kalt med något regn under dagen men ingen ting stopede oss. Ferja kom sent och spyde ut rök under turen men vi komdit vi skulleallt gick bra. Målet var Versle Jeröja med graving i brudd och besök på hytta til Jan. Der fick vi kaffe og det blev serveret 2 nydlige kaker som Aud hade baket. Alle fann nogen mineraler og hele turen gick helt greit. Samlingen om jubileet 35år= Halden Geologiforening var vel lykket. Var det nogen som mente noget annetfår de takke seg sjelv.

Söndag hem igen men det var lagt op for tur til Tvedalen og Geoparken ettersom turen var.

/ Laila

 

Med Halden og Sarpsborg Geologiforening til Langesundsfjorden og Tvedalen

En helg i midten av mai var vi (Marit og Per fra Follo Geologiforening på Ås) så heldige å få bli med på 35-års jubileumsturen til Halden og Fredrikstad Geologiforenings til Langesundsfjorden og Tvedalen.

Vi kjørte til Oddane Sand Camping hvor vi ble innkvartert i flotte campinghytter med utsikt over havet. Hyttene var godt utstyrt og hadde alt vi trengte for to overnattinger.

Vi ble presentert for alle deltakerene på turen og hadde en hyggelig kveld med steinprat og god mat og drikke.

Lørdagen var det felles avgang til brygga på Helgeroa

hvor vi tok ferge til Vesle Arøya hvor Jan Sørensen tok vel i mot oss. Vi hadde fått spesiell tillatelse til å lete etter spesielle og uvanlige mineraler i skjerpet som geolog Brøgger gjorde kjent på slutten av 1800-tallet. De mineraler som står på listen herfra er bl.a Aegirin, Polylithionitt, Katapleiitt, Eudialytt, Eudidymitt, Epididymitt, Eirikitt m. fl. Knut Edvard Larsen var guide og kjentmann på lokaliteten som besto av en smal pegmatittgang i Larvikitt og vi hadde også gleden av å bli kjent med Peter Andresen og Frode Andersen som også er spesialister i området.

       

Etter et par timer med leting, hadde mange funnet flere av mineralene som er nevnt ovenfor. Vi tok deretter en kaffepause og fam. Sørensen hadde invitert oss til hytta si på toppen av øya og serverte kaffe og kaker til alle etter at nistepakka var spist. Etterpå fortsatte vi mineraljakten i pegmatittgangen og utnyttet den tilmålte tiden så godt vi kunne til ferga hentet oss og kjørte oss tilbake til Helgeroa. Pga været ble turen til Låven avlyst, men alle var enige om at vi hadde fått en veldig fin opplevelse på Vesle Arøya.

Om kvelden var det duket for jubileumsfest med reker og mye godt tilbehør og hvitvin i en av hyttene. En egen festkomite hadde forberedt det hele og gjort det til et lekkert og minneverdig måltid med taler, historier og gjettekonkurranser.

   

Om søndagen var det frokost, pakking, rydding og vasking av hyttene og tur til Tvedalen med Peter Andresen som guide.

Han viste oss rundt i et stort steinbrudd som i dag kalles A/S Granit, Tuften og dekket minst et par kvadratkilometer. Også her er hovedbergarten Larvikitt med en mengde pegmatittganger med mineralisering av zeoilitter og andre spennende mineraler. Peter har lang erfaring med bruddet og kjenner de aller fleste mineralene herfra og imponerte virkelig med sine detaljkunnskaper og evne til å bestemme de mineralene vi fant. Han har også oppdaget et nytt mineral herfra og fått det godkjent av en internasjonal komite med navnet Peterandresenitt (!). For tiden er prøver av dette mineralet til salgs på internett til gode priser. Vi fant mange fine stuffer i dette bruddet og et av høydepunktene var nok en druse med 5 cm dobbeltterminerte krystaller av Aegirin. På hjemturen var vi i alle fall enige om at dette hadde vært en veldig hyggelig og utbytterik tur som frister til gjentakelse. Personlig mener jeg det er veldig positivt at amatørgeologske foreninger kan samarbeide og invitere hverandre på felles turer osv. Min erfaring er at dette er både sosialt og faglig berikende.

Rent geologisk er Langesundsområdet et veldig interessant område med sine plutonske magmakamre av Larvikitt og de sekundære pegmatittene som gjennomskjærer disse med sine sjeldne mineraler. Området tilhører det sydvestlige hjørnet av Oslofeltet som strekker seg til Oslo i øst og Brummundal i nord. 60% av Oslofeltet er dekket av vulkanske bergarter i dag, resten er vesentlig kambro-siluriske sedimenter.

Larvikitt er en varietet av augitt-monzonitt som består av rombeformet feltspat, barkevikitt, titan-augitt og lepidomelan. Mindre mengder av nefelin, jernrik olivin og kvarts kan være tilstede. Larvikitt forekommer vidt utbredt i Vestfold, særlig langs kysten mellom Tønsberg og Langesundsfjorden. Enkelte typer fører mindre mengder kvarts, andre nefelin. Fra å være kvartsførende ved Tønsberg blir larvikitten nefelinholdig ved Porsgrunnstraktene. Den tilsvarende lavabergarten er rombeporfyr. Larvikitten antas å være dannet på 20-25 km dyp i Perm for 298-292 mill år siden. Ganger av syenittpegmatitt som fører en rekke sjeldne mineraler er vanlige innen larvikitt-området. Ressursene av larvikitt er store, men vanligvis kan bare 10–20 % av den utbrudte masse anvendes, og avfallshaugene etter driften utgjør et stort problem. Blokker av larvikitt er en viktig eksportartikkel. Prisen avhenger av blokkens størrelse. Nesten all bearbeidelse blir gjort i utlandet. Produksjonen har vært sterkt stigende, fra 20 000 tonn 1958 til 90 000 tonn 1976, 190 000 tonn i 1996 og drøyt 200 000 tonn på begynnelsen av 2000-tallet.I 2008 ble larvikitt kåret til Norges nasjonalbergart.

 

Fra nefelinsyenitt-pegmatittene ved Langesundsfjorden og ellers i Vestfold kjenner man nå omkring 170 forskjellige mineraler, mange er sjeldne (f. eks. zirkonium, titan og beryllium, zirkon, wöhleritt, rosenbuschitt, mosandritt, astrofyllitt, eukolitt, katapleiitt, melinofan, leukofan, hambergitt m.m.)

Mer lesning om Larvikitt kan finnes her:

Litteratur

  • Brøgger, Waldemar Christopher 1890. Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der Südnorwegischen Augit- und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie 16 : I-XVI, 1-235 (General part), 1-661 (Special part) + 28 Tables.
  • Børresen, A-K., og Heldal, T. (Carstens, H., red). 2009. Larvikitt. Unik, vakker, eksklusiv. Norges nasjonalstein. Trondheim: GeoPublishing og Norsk Geologisk Forening.
  • Esmark, Jens 1794: Nachricht vom labradorischen Feldspath und krystallisirten Molybden in Norwegen. Freyberg 12 April 1794. Journal der Physik 8: 288-290.
  • Larsen, Alf Olav (red.) 2010. The Langesundsfjord. History, Geology, Pegmatites, Minerals. Salzhemmendorf: Bode Verlag GmbH.
  • Noe-Nygaard, Arne 1992. Larvikiter i kvaderstenskirker. København: Danmarks Geologiske Undersøgelse, Miljøministeriet.
  • http://www.nags.net/stein/1991/mineraler-larvikittomr%C3%A5det.pdf

Ha en god sommer!

mvh

Per Skrefsrud, leder, Follo Geologiforening.

 

PS:

Nedenfor har jeg listet opp noen fakta om noen av mineralene som var nevnt i teksten ovenfor.

 

Aegirine er et Inosilikat i klinopyroxen gruppen og er natrium delen av aegerin-augitt serien. Kjemisk formel er NaFeSi2O6 hvor jern er tilstede som treverdig Fe3+.

Lepidolite (KLi2Al(Al,Si)3O10(F,OH)2 er et lilla-grått eller rosa-farget mineral i glimmergruppen og en kilde til Litium. Mineralet er et fyllosilikat og del av polylithionitt-trilithionitt serien.

Katapleiitt, catapleiitt, et gult til brunt, heksagonalt mineral som opptrer i nefelinsyenittpegmatitter, ofte sammen med eukolitt. Originalbeskrevet fra Langesundsfjorden av P. C. Weibye 1849. Den kjemiske sammensetning er Na2ZrSi3O9·2H2O, et vannholdig natrium-zirkonium-silikat. En polymorf form er gaydonnayitt.

Eudialytt, et rødt eller brunlig mineral med komplisert kjemisk sammensetning, vesentlig et silikat av natrium, kalsium, jern og zirkonium, med hydroksyl og klor. Krystalliserer trigonalt. Forekommer i nefelinsyenitter og tilsvarende pegmatitter, f.eks. på Grønland og Kola. En brun, niobholdig varietet ble beskrevet fra Langesundsfjorden i 1847 under navnet eukolitt.

Eudidymitt NaBeSi3O7(OH) Inosilicates med 3-periodisk single og multiple kjeder.

Epididymitt NaBeSi307(OH) Mineralet er funnet på noen få stuffer som fargeløse, velutviklede krystaller. Ikke sjelden danner disse stjerneformede trillingkrystaller med en vinkel på 60 grader mellom individene. Oftere ses tvilling eller enkeltkrystalier. Krystallflatene er tydelig lengdestripet og som regel pepret med et gulbrunt pulver av et uidentifisert mineral. Epididymitt er dannet på hulrom i en larvikitt-pegmatitt rik på elpiditt albitt aegirin og aenigmatitt.

Eirikitt (K,Na)2(Si,Al,Be)7(O,OH,F)14, et mineral som tidligere ble antatt å være leifitt Na2(Si,Al,Be)7(O,OH,F)14, har vist seg å være et nytt mineral for verden. Eirikitt finnes som opptil 5 cm lange og 5 mm tykke radialt strålende, gjennomsiktige og fibrige vifter i nefelinsyenitt-pegmatitt i et lite skjerp på sørøstsiden av Vesle Arøya, Langesundsfjorden. Mineralet forekommer i mindre druser mellom feltspat og analcim dannet i forbindelse med hydrotermal omdanning av pegmatitten. Andre følgemineraler er zirkon, ægirin, polylithionitt, albitt, eudialytt, katapleiitt og  pyroklor.

Låvenitt, lavenitt (av Låven i Langesundsfjorden) et sjeldent, gult til brunt mineral med monoklin symmetri mineral med sammensetning (Na,Ca)2(Mn2+,Fe2+)(Zr,Ti)Si2O7(O,OH,F) 2.

Danner sammen med wöhleritt, rosenbuschitt og mosandritt en gruppe zirkoniumholdige silikater med natrium, kalsium og fluor, som er karakteristiske for nefelinsyenittpegmatitter. Mineralet er beskrevet for første gang fra øya Låven i Langesundsdfjorden av W. C. Brøgger 1885. Det opptrer også på flere andre øyer og skjær i Langesundfjorden.

 

 

 

Søndag 1. september: TUR til Bjønndalen pukkverk, Nittedal

Vi er invitert til å bli med Västra Värmlands Amatörgeologer på tur til Bjønndalen pukkverk. Det er lenge siden vi har vært der og ofte kan man gjøre spennende funn. Vi skal møtes på Mortens Kro,

Gjelleråsen kl. 10.45, så avreise fra Halden må bli kl. 09.00. Bruddet åpnes av guide som forventer litt steinsalg, men ellers har det vært mye artig å finne i dette bruddet, som er i daglig drift. Fluoritt, kalsitt og pyritt er noen av de vanlige mineralene.

Noen ord om Bjønndalsturen:

 Både Arild ,Heidi og jeg var veldig fornøyd med turen sammen med dere.For oss var det veldig artig siden det er mange år siden vi har vært der.En av grunnene er jo at vi finner iallefall pyritt og fluoritt der,og så kan det bli noen bedre stuffer enn forrige gang.Nå ble det jo litt av hvert som ble pakket ned i ryggsekkene,men alt er nok ikke ferdig studert ennå.Ellers var det moro å få mulighet til å komme i samlerbua til Einar og få sett hva de har funnet der.Vi fikk jo også handlet litt. Fin tur,trivelige steinvenner,gode opplevelser,og flott vær! Hva mer kan man ønske seg på en slik søndag……ikke vet jeg!

Vi takker for samværet på Bjønndalen.

 / Aud

 

Søndag 15. september: GEOLOGITUR i BOHUSLÄN

Geologiens Dag markeres i år ved at vi tar en tur nedover Bohuslänkysten. Vi reiser første til Hunnebostrand og besøker granittmuseet der. Derfra drar vi til Kungsklyftan i Fjällbacka og ser nærmere på denne flotte kløfta, kjent bl.a fra filmen om Ronja Røverdatter. Her spiser de som vil middag.