Velkommen til 
Østfold Geologiforening
       

Oppdateret 2024 02 08

Månadens stenbild.  

Välkommen till 2024

Årsmøte
Årsberetning 2023

Tirsdag 27.2.2024 kl. 18:30
i Opplevelsesrommet på Hjortsberg skole, Halden
Kart og forklaring av veien se bild under texten
Hvis døren er låst, ring Jan (922 90 842), eller Thor (906 64 992).
Kle på dere litt ekstra, det kan være kjølig der!

Dagsorden i hht. vedtektene:
1. Valg av dirigent og referent og to til å undertegne protokollen, når den er renskrevet
2. Beretning om foreningens virksomhet i 2023
3. Regnskap for 2023
4. Fastsettelse av kontingent
5. Vedtektsendringer (ingen forslag)
6. Valg
7. Innkomne forslag (ingen)
Eventuelt,
og deretter utlodning

Vi oppfordrer alle medlemmer til å møte fram og bidra med synspunkter på årsmøtet, som er foreningens øverste bestemmende organ. Valgkomiteen har forespurte kandidater til alle verv. Det er ikke lagt opp til jakt på kandidater til tillitsverv i møtet.

Servering: Det blir servert pizza og brus, kake og kaffe/te på foreningens regning.

Hvis du har allergi eller matintoleranse er det fint om du gir oss beskjed i god tid før møtet hvis du har tenkt å komme!

Vårens program (foreløpig):
Tirsdag 19. mars: Stein-Erik Lauritsen: Om grotter i Norge.

Tirsdag 30. april: Reidar Müller: Geologien i Norge.

Vi har fått 7 nye medlemmer 2023. Hjertelig velkommen til alle sammen!

Vi skriver alltid at vi gjerne tar imot tips til aktiviteter.
Hvis du har ønsker om turmål, tema på foreningsmøter eller noe annet, la oss få høre om det!


STEINTUR

x x x x x 

Samkjøring til medlemsmøtene:
Fra Halden: Ta kontakt for avtale med Thor, tlf. 906 64 992
Ved skyssbehov fra Sarpsborg, ta kontakt med Jan på tlf. 922 90 842.

Alle medlemsmøter avholdes på Skjeberg folkehøyskole og med start kl 19.00.

Bli medlem: Kontingent: kr. 300,- pr. år inkl. 4 utgaver av Magasinet STEIN.   
http://nags.net/
Gi beskjed til Jan på tlf. 922 90 842         
Mer info på Klubbinfo i menyn.

Ta en titt och bli gärna en av våra medlemmar! 

Vennlig hilsen
Jan

NAGS-kort: Nye medlemmer kan få kort hvis de sender et bilde til Jan
på e-post, eller SMS til 922 90 842.

Turer i Norge er mulig, så hvis noen har forslag og ønsker, er det bare å komme med dem. Det er ikke sikkert det er lurt å kjøre mange i samme bil, men vi kan ha det hyggelig på tur likevel.

PDF Slik finner du OPPLEVELSESROMMET og Hjortsberg skole
PDF ØGF Årsmøteprotokoll 2023
PDF Vedtekt for-Østfold Geologiforening_revidert 2023
PDF SAMLER-etiske regler – oppsett

Vipps: Foreningen har fått eget Vipps-nummer: 514673. Så nå er det mulig å betale for kaffe, lodder og annet uten kontanter for dere som bruker Vipps.

Grasrotandelen: Vi er nå godkjent av Norsk Tipping for Grasrotandelen, og vi oppfordrer de som spiller til å gi grasrotandelen av sin innsats til oss.
Det koster ikke deg noe, og foreningen får 7 eller 14 % av innsatsen, alt etter hva man
spiller på.


Vervekort kan fås av klubben Vennlig hilsen for styret,

Jan Strebel Vestagløtt 5 1719 Greåker.  Tlf. 922 90 842

Vi mottar gjerne tips til turer og aktiviteter!
Vennlig hilsen for styret,